user_mobilelogo

Inloggen

Bekijk uw facturen en de door ons voor u uitgevoerde taxaties.

Contact

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

BPM Tegenbewijs Taxatie
Vaak is het voor u gunstiger om de werkelijke waarde te laten bepalen op basis van een koerslijst of een gedetailleerd taxatierapport (inclusief schadecalculatie). De Belastingdienst gebruikt standaard de Tabel-methode waardoor u in de meeste gevallen te veel BPM betaald. De met zorg uitgewerkte taxatierapporten en waardebepalingen voldoen geheel aan de hedendaagse kwaliteitseisen van o.a. RDW, Douane en Belastingdienst.

Voor een vrijblijvende indicatie kunt u de onderstaande gegevens aanleveren via email of via ons contactformulier.

Nadat u uw te importeren auto hebt aangeschaft neemt u contact met ons op. Wij komen dan op locatie voor een gedetailleerde fysieke opname. In deze opname worden de beschadigingen vastgelegd op foto en zal er een schadecalculatie worden opgemaakt. Deze gegevens worden worden vervolgens samengevoegd tot een volledig taxatierapport.

Nadat u van ons het rapport ontvangen hebt, kunt u zich hiermee melden bij één van de RDW keuringsstations.

Na akkoord van de RDW wordt het rapport aan de belastingdienst gezonden welke binnen enkele dagen per mail aangeeft of de BPM-aangifte akkoord is.

U ontvangt vervolgens een betaalbericht voor de BPM, en zodra u deze voldaan hebt, krijgt u het Nederlandse kenteken opgestuurd.

Berekening op basis van tabel
Deze methode wordt toegepast wanneer het afschrijvingspercentage percentage niet gelijk loopt met de werkelijke afschrijving van de auto. Dat is niet bezwaarlijk zolang de afschrijving volgens de tabel méér is dan de werkelijke afschrijving. Wanneer tabelafschrijving minder bedraagt dan de werkelijke afschrijving kunt u echter beter voor een andere afschrijvingsmethode kiezen.

- Aangifteformulieren BPM berekeningsfomulier

Berekening op basis van koerslijst
Deze methode wordt gehanteerd wanneer de handelsinkoopwaarde leidt tot een hoger afschrijvingspercentage dan dat de forfaitaire BPM afschrijvingstabel. Algemeen toegepaste koerslijsten zijn AutoTelex, ANWB, EuroTax, of XRay

- Aangifteformulieren BPM berekeningsfomulier

Waarde Economisch verkeer (WEV)
Op het moment dat u uw auto van zakelijk naar prive overdraagd is het zaak de auto te laten taxeren.
Hierbij geeft u de juiste waarde door aan de belastingdienst en voorkomt u latere discussies.
Deze waarde wordt Waarde Economisch Verkeer (WEV) genoemd.

Executiewaarde
De executiewaarde is het bedrag (de waarde) van een voertuig dat dit object bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen en wordt vastgesteld door taxatie.

Recent door ons getaxeerd